Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle diensten die babybalance-vlaardingen aanbiedt

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat babybalance-vlaardingen en cliënt het er samen over eens zijn dat er een begeleidingstraject wordt ingezet. Dit kan middels telefoon of per mail.
  2. Babybalance-vlaardingen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden wat betreft informatie die valt onder het beroepsgeheim. Babybalance-vlaardingen  heeft een wettelijke plicht tot bekendmaking als dit nodig is.
  3. Overdracht naar derden over de cliënt vindt alleen plaats bij toestemming van de desbetreffende cliënt.
  4. De methodiek en de daarbij behorende ondersteunende documenten die ontwikkeld zijn door Babybalance-vlaardingen, zijn en blijven eigendom van babybalance-vlaardingen.
  5. De factuur betreft de cursus babymassage wordt voor aanvang van de eerste les betaald. Dit kan middels overschrijving of contant bij de eerste les. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de cursus van babybalance-vlaardingen.
  6. De factuur betreffende een babyconsult wordt z.s.m. na consult aan huis contant of per overschrijving betaald.  Zonder betaling zal er geen vervolgbezoek plaatsvinden, geen ondersteunende documenten en/of materialen en ontbreekt een overdracht naar andere JGZ en huisarts.
  7. Babybalance-vlaardingen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop haar adviezen door de cliënt toegepast worden.
  8. In geval van ziekte van Patricia van der Slot, zal babybalance-vlaardingen voor juiste vervanging zorgen of de begeleiding naar een ander tijdstip verplaatsen.
  9. Annulering van een cursus babymassage is mogelijk 7 dagen voor aanvang cursus datum. met restitutie van het cursusgeld. Bij annulering na deze 7 dagen vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. De cursus kan wel op een andere datum plaatsvinden.
  10. Babybalance-vlaardingen kan geen medische diagnoses stellen en of behandelen. In bepaalde gevallen kan babybalance-vlaardingen afzien van een babymassage of een babyconsult. Babybalance-vlaardingen zal de cliënt dan door verwijzen naar de huisarts of een andere specialist.